10 general physical skills

Welke general physical skills zijn er zoal?

Er zijn 10 verschillende general physical skills welke we kunnen beïnvloeden. Als we deze simpel voor je op een rij zetten, ziet dat er als het volgt uit: Cardiovasculair en respiratoir uithoudingsvermogen, stamina, kracht, flexibiliteit, power, speed, coördinatie, behendigheid, balans en nauwkeurigheid.

             “je bent zo fit zoals je presteert in elke denkbare physical skill”

De eigenschappen verbeteren

Als we kijken naar deze skills kunnen we ze op twee manieren verbeteren. Cardiovasculair en respiratoir uithoudingsvermogen, stamina, kracht en flexibiliteit kunnen verbeteren door training, we spreken dan over het toedienen van een organische prikkel. (het op laten treden van een organische verandering)

Coordinatie, behendigheid, balans en nauwkeurigheid daarentegen kunnen we verbeteren door te oefenen, we spreken in dit geval over het toedienen van een neurologische prikkel. Power en snelheid vallen in beide categorieën. Wil jij jouw power en speed verbeteren dan moet je ze zowel organisch als neurologisch prikkelen.

Trainen we deze skills onafhankelijk van elkaar? Nee, bij het uitvoeren van disciplines worden verschillende skills ingezet. Uiteraard is het wel mogelijk je specifiek te richten op skills. Het trainen van je zwakheden, je minder ontwikkelde skills, moet je juist aandacht geven wil je “overall fit” worden.

De eigenschappen op een rij

Cardiovasculair en respiratoir uithoudingsvermogen

Het vermogen van onze lichaamssystemen om zuurstof te verzamelen, te verwerken en te leveren.

Stamina

Het vermogen van onze lichaamssystemen om energie te verzamelen, te verweken en te leveren.

Kracht

Het vermogen van een spiereenheid, of een combinatie van spiereenheden die samen werken, om kracht te kunnen verplaatsen of om kracht te kunnen toepassen.

Flexibiliteit

Het vermogen om een maximale bewegingsuitslag te kunnen maken binnen een gewricht(en).

Power

Het vermogen van een spiereenheid, of een combinatie van spiereenheden die samen werken, om kracht te leveren / te verplaatsen binnen een zo’n kort mogelijke tijd.

Snelheid

Het vermogen om de tijd cyclus van een gesteld aantal bewegingen te minimaliseren.

Coördinatie

He vermogen om een aantal verschillende bewegingspatronen te combineren in een enkelvoudige afzonderlijke beweging.

Behendigheid

Het vermogen om de transitietijd, van een bewegingspatroon naar een ander bewegingspatroon, te minimaliseren

Balans

Het vermogen om de verplaatsing van het lichaamszwaartepunt te controleren ten opzichte van haar draagvlak.

Nauwkeurigheid

Het vermogen om bewegingen te controleren, in een bepaalde richting of onder een bepaalde intensiteit.

Lees verder Hopper model