Gaat de Nederlandse CrossFit bond er ooit komen?

Geschreven op 4 feb 2016 door Martin van Dongen. Dit artikel gaat over , .

Is een bond noodzakelijk voor de verdere professionalisering van CrossFit in Nederland? In een serie van artikelen willen wij van RxGUIDE dit onderwerp meerdere malen terug laten komen en dus ter discussie stellen.

verder

Wij zijn op zoek naar box eigenaren, coaches, atleten en event organisatoren die hun kijk op dit onderwerp met ons en onze community willen delen.

Waar gaat dit alles heen

CrossFit als middel voor de verbetering van je levensstijl en als sport zijn groeiende. Dit mag wel duidelijk zijn aangezien de teller in Nederland momenteel op 130 officiële CrossFit affiliates staat. Even ter vergelijking, dit zijn bijna drie keer zoveel CrossFit affiliates als in heel Frankrijk (rond de 50). Daarnaast zien we niet alleen het aantal deelnemers binnen CrossFit boxen groeien, maar ook het aantal CrossFit evenementen en het aantal deelnemers wat hieraan deelneemt groeit hard.

Maar waar gaat dit alles heen? Waar willen we dat CrossFit in Nederland, zowel als breedtesport en topsport, staat over 5 jaar?

Wie staan er op en vormen een groep van specialisten die als geen ander weten waar het omdraait binnen de CrossFit community en deze specifieke tak sport.

Wie staan er op?

Als RxGUIDE zijnde willen wij CrossFit promoten, verbinden en willen wij oprecht dat mensen genieten van CrossFit en de levensstijl hieromheen. Want CrossFit is passie, gezondheid en zoals de meeste van ons weten verbind het mensen. Het haalt het beste in iedereen naar boven! Het levert een grote bijdragen aan dat wat ze bij NOC*NSF graag willen zien:

Het draagt bij aan een fysiek, mentaal, economisch en sociaal kerngezond Nederland met alle voordelen van dien, zoals sociale cohesie, gezondheid, tolerantie, een vitale samenleving en internationaal aanzien.

Zou een officiële CrossFit bond de aanjager kunnen zijn voor de verdere professionalisering van CrossFit in Nederland? Wie staan er op en vormen een groep van specialisten die als geen ander weten waar het omdraait binnen de CrossFit community en deze specifieke tak sport. Wie neemt de taak op zich om alle boxen te kennen en te verbinden in Nederland? Wie brengen er in kaart welke behoeftes er zijn om de kwaliteit, in de breedste zin van het woord, verder te ontwikkelen. Wie laat beseffen dat boxen onmisbaar zijn aangezien zij zorgen voor het aanbod, het faciliteren van CrossFit als breedtesport, maar ook zeker als topsport. Wie gaat er voor zorgen dat we ooit gaan aanhaken bij de echte Wereld top en faciliteert een klimaat om dit mogelijk te gaan maken?

Erwin van Beek

Erwin neemt de aftrap. Op korte termijn zal hij zijn visie geven over wat een CrossFit bond voor CrossFit Nederland kan betekenen. Hij spreekt over de win-win-win oplossing en geeft antwoorden op vragen als; Hoe kunnen we de kwaliteit van CrossFit in Nederland vergroten? Hoe kunnen we tegelijk de risico’s van CrossFit verkleinen? Hoe kunnen we zorgen voor een grotere Nederlandse inbreng op het internationale podium?

Hoe kunnen we de huidige CrossFit competities ordenen, wildgroei tegengaan en dus kwaliteit borgen? En hoe kunnen we een daadwerkelijke Nederlandse CrossFit gemeenschap bouwen waarbij álle boxen betrokken zijn?
Ik denk dat er één oplossing is als antwoord op al deze vragen….. wordt vervolgd.